Ana içeriğe atla
Slider
YTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Bölümümüzde kök hücre, doku mühendisliği ve rejeneratif tıp, protein mühendisliği, kanser moleküler biyolojisi, moleküler nörobiyoloji, gen tedavisi, immünoterapi, bitki biyoteknolojisi, enzim biyoteknolojisi , mikrobiyal biyoteknoloji, moleküler hücre biyolojisi, biyoinformatik konuları ağırlıklı olmak üzere moleküler biyoloji, genetik ve biyoteknolojinin güncel alanlarında araştırmalar yürütülmektedir.Lisans ve lisanaüstü düzeyde temel ve seçmeli derslerimizle geniş bir müfredat çerçevesinde eğitim verilmektedir. Alanlarında yetkin akademik kadromuz  tarafından verilen dersler laboratuvar uygulamaları, yurtdışı ve yurtiçi değişim programları, stajlar, bitirme projeleri, lisans öğrenci projeleri ve KOOP eğitim modeli ile desteklenmektedir.

Bölüm Hakkında

Bölümümüz 1999 yılında Biyoloji Bölümü olarak açılmış ve aynı yıl Yüksek Lisans öğretimine başlamıştır. Biyoloji Bölümü, Üniversitemiz Senatosu’nun teşvik ve desteği ile, programını da revize ederek 2012 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü adını alması ile birlikte aynı yıl Lisans Programı da açılarak öğrenci kabulüne başlanmıştır. Yüksek Lisans Programı  "Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Programı" olarak halen devam etmektedir. Doktora Programı ise "Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora Programı" olarak 2013 yılında açılmıştır. 

Bölümümüzde kök hücre, doku mühendisliği ve rejeneratif tıp, protein mühendisliği, kanser moleküler biyolojisi, moleküler nörobiyoloji, gen tedavisi, immünoterapi, bitki biyoteknolojisi, enzim biyoteknolojisi , mikrobiyal biyoteknoloji, moleküler hücre biyolojisi, biyoinformatik konuları ağırlıklı olmak üzere moleküler biyoloji, genetik ve biyoteknolojinin güncel alanlarında araştırmalar yürütülmektedir.Lisans ve lisanaüstü düzeyde temel ve seçmeli derslerimizle geniş bir müfredat çerçevesinde eğitim verilmektedir. Alanlarında yetkin akademik kadromuz  tarafından verilen dersler laboratuvar uygulamaları, yurtdışı ve yurtiçi değişim programları, stajlar, bitirme projeleri, lisans öğrenci projeleri ve KOOP eğitim modeli ile desteklenmektedir.

Bölümümüzde 7 Profesör, 6 Doçent, 3 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Araştırma Görevlisi Doktor, 6 Araştırma Görevlisi ve 1 Öğretim Görevlisi görev yapmaktadır.