Ana içeriğe atla

Lisans Bitirme Çalışması

Bitirme Tezi

Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans öğrencilerinin mezun olabilmesi için Bitirme Çalışması yapmaları gerekmektedir. Bitirme çalışmasının süresi bir yarıyıldır. Bu sürenin sonunda öğrenci, çalışma süresinde edinilen bilgileri, deneyimleri düzenleyerek Bitirme Tezi haline getirerek  Tez Jüri Üyelerine  sunar. 

 

Bitirme Tezi Yazım Kılavuzuna uygun olarak yazılmalıdır. Bölüm tarafından yayınlanan Tez Şablonu kullanılarak hazırlanabilir. Çalışmanın teslimi için Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Bitirme Tez Teslim Formu doldurulup danışmana onaylatılmalıdır. Tez en geç final döneminin ilk günü tez danışmanı ve jürilere teslim edilmelidir. Bitirme Çalışması sunumu yıl sonunda “Poster” olarak bölüm tarafından ilan edilen tarihte yapılır. 

Bilimsel Etiğe Uygunluk: Bitirme çalışmasının, bilimsel etiğe uygunluğu beyan edilmesi gerekmektedir. TURNITIN raporu çalışma metni ile beraber teslim edilmelidir. Bitirme çalışmasının kabul edilebilmesi için, benzerlik oranının % 30’u aşmaması gereklidir.

TURNITIN raporu tez danışmanınıza ait TURNITIN hesabı üzerinden alınacaktır.

Bitirme Çalışması sunumu sonrası (yapılan değişikliklerden sonra) 1 adet kopya elektronik ortamda (CD içinde) Bölüm Sekreterliğine de teslim edilmelidir (CD adı “tez adı-danışman-öğrenci no-adı soyadı” şeklinde kaydedilmeli).

Tez en geç final döneminin ilk günü tez danışmanı ve jürilere teslim edilmelidir.

 

Bitirme Tezi Yazım Kılavuzu

 

Tez Şablonu 

 

Tez Teslim Formu

 

Bitirme Tezi Değerlendirme Formu