Ana içeriğe atla

Hakkımızda

 

Bölümümüzde kök hücre, doku mühendisliği ve rejeneratif tıp, protein mühendisliği, kanser moleküler biyolojisi, moleküler nörobiyoloji, gen tedavisi, immünoterapi, bitki biyoteknolojisi, enzim biyoteknolojisi , mikrobiyal biyoteknoloji, moleküler hücre biyolojisi, biyoinformatik konuları ağırlıklı olmak üzere moleküler biyoloji, genetik ve biyoteknolojinin güncel alanlarında araştırmalar yürütülmektedir.Lisans ve lisanaüstü düzeyde temel ve seçmeli derslerimizle geniş bir müfredat çerçevesinde eğitim verilmektedir. Alanlarında yetkin akademik kadromuz  tarafından verilen dersler laboratuvar uygulamaları, yurtdışı ve yurtiçi değişim programları, stajlar, bitirme projeleri, lisans öğrenci projeleri ve KOOP eğitim modeli ile desteklenmektedir.

Bölümümüzde 7 Profesör, 6 Doçent, 3 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Araştırma Görevlisi Doktor, 6 Araştırma Görevlisi ve 1 Öğretim Görevlisi görev yapmaktadır.