Ana içeriğe atla

Genel Bilgi

 

 

BÖLÜMÜ FARKLI KILAN YÖNLER

Temel ve uygulamalı çok farklı disiplinlerden araştırmacıların bir arada olması YTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde multidisipliner araştırma konularının çeşitlenmesine katkıda bulunarak bölümü farklı kılmaktadır.

 

BÖLÜMÜN “İLK”LERİ, “EN”LERİ, “TEK”LERİ- NEDEN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ?

Yıldız Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bilimine temel katkılarda bulunmanın yanısıra Biyoteknoloji alanında da dünya çapında rekabet edebilmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla bilimsel düşünme yeteneğine sahip, interdisipliner fikirler geliştirebilen, bilgi ve teknoloji üretebilme yeteneğine sahip, girişimci, yenilikçi, yaratıcı genç araştırıcıların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

MEZUNLARIN ÇALIŞMA OLANAKLARI

Mezunlarımız yurt içi ve yurt dışı akademik kurumlar, moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili alanlarda sarf ve donanım dağıtımı yapan şirketler, ilaç şirketleri, biyoteknolojik araştırma ve üretim yapılan kurumlar, Çevre ve Orman Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, tüp bebek merkezleri, hastaneler ve tanı laboratuarları, hıfzısıhha enstitüleri ve belediyelerin fen işleri, adli tıp enstitüleri, emniyet kriminoloji laboratuarları,TÜBİTAK ve teknoparklarda çalışma olanağı bulabilmektedir.

 

AKREDİTASYON VE YURT DIŞI OLANAKLARI

Erasmus Hareketlilik Programı kapsamında 2013-2014 yılı için ikili anlaşmaları mevut olan Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü için ikili anlaşmaların genişletilmesi, akreditasyon ve yurt dışı olanakları çalışmaları devam etmektedir. 

 

STAJ BİLGİLERİ

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencileri DETAE (Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü), Adli Tıp ve Kriminoloji Laboratuarları, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezindeki ilgili Enstitüler, Üniversite Araştırma Merkezleri, Tıp Fakülteleri Biyofizik, İmmunoloji, Onkoloji vb. Laboratuarları, Genetik Tanı Merkezleri, İlaç Firmaları, Biyoteknolojik Araştırma ve Üretim Yapılan Endüstri Kurum ve Kuruluşları, Tüp Bebek merkezleri, Çevre ve Orman Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Kök Hücre Araştırma Merkezleri ve Kordon Kanı Bankaları vb. kuruluşlarda staj imkanı bulabilmektedir.