Ana içeriğe atla

2024 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Tanıtımı

Moleküler biyoloji ve genetik, matematik, fizik ve kimya temel bilimleri, insanlığın bilgi birikimini genişleten ve teknolojik ilerlemeleri mümkün kılan en önemli bilim dallarıdır. Bu bilimler, evrenin işleyişini anlamamıza, doğanın kurallarını keşfetmemize ve bu bilgileri pratiğe dökerek mühendislikte ve teknolojide yenilikler yaratmamıza olanak sağlar. Örneğin, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bilimi canlıların yapısını ve işlevini moleküler düzeyde anlamamıza yardımcı olarak tıbbi, tarımsal ve çevresel problemlerin çözümüne yönelik inovatif yaklaşımlar sunarak biyoteknoloji de devrim niteliğinde yeniliklere kapı aralar ve modern dünyamızın şekillenmesinde kritik rol oynar. 
Bölüm mezunlarımız, hastalıkları tanı ve tedavisinden ekolojik problemlerin çözümüne kanser, yenilenebilir ve sürdürülebilir tarım ve gıda teknolojilerinden biyosensör/yapay doku geliştirmeye ve yapay zekaya kadar farklı alanlardaki öncü çalışmalarda yer almaktadır. Geleceğin şekillendirilmesinde, yaşam kalitesinin arttırılmasında moleküler biyoloji ve genetik bilimi ve moleküler biyologlar ve genetikçiler kritik bir rol oynayarak teknoloji ve bilimin ilerlemesine önemli katkılar sağlamaktadır. 
Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü olarak yeni eğitim/öğretim yılı için birçok yenilik ile öğrencilerimizi karşılamaya hazırız. Yenilenen Eğitim-Öğretim Müfredatı ile sertifika imkanları, Sosyal Sorumluluk ve Adalet, Kariyer Planlama, Yapay Zeka ve seçmeli derslerle multidisipliner program içeriği, lisansta iken lisansüstü düzeyde ders alma fırsatları sunulmaktadır. Bölümümüzde moleküler biyoloji, genetik ve biyoteknolojinin güncel alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülen araştırmalara öğrencilerin katılımı teşvik edilmektedir.
Bu bağlamda, Fen-Edebiyat Fakültelerinin Yeniden Yükselişine Doğru Öncü Bir Adım: “YTÜ-FEF Temel Bilimler Eğitimi Modeli”nin anlatıldığı YTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi web sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 
"YTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Temel Bilimler Eğitimi Modeli" için tıklayınız.
Bölüm tanıtım sunumu için tıklayınız.
Sertifika Programlarımız hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
Sosyal medya hesaplarımız için: X, Youtube
YTÜ KOOP Modeli hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
Bölüm Erasmus anlaşmaları için tıklayınız.
Bölüm staj çalışmaları ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.
Çift Anadal, Yandal, Kurumlarası ve Kurumiçi Geçişler ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız.