Skip to main content

Öğrenci Ofisleri

 
Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.
Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır. 
 
 
 
 
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlük Uluslararası İlişkiler Ofisi, Rektörlüğümüze bağlı bir birimdir. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin 2012 stratejik planındaki dünyanın en iyi ilk 100 üniversitesinde olması hedefiyle;akademik ve bilimsel işbirliği protokollerinin yapılması ve bunların aktif bir şekilde hayata geçmesi için çalışmaktadır.
Üniversitemize YÖGS, TCS, YÇS vb sınavlarla veya KKTC,  İKB, Hükümet Burslusu ile  yurtdışından gelen öğrencilere rehberlik hizmetlerinde yardımcı olmak, YTÜ Yurtdışı Öğrenci Giriş Sınavı (YÖGS) organizasyonunu düzenlemek ve yönetmek, ilk kayıt işlemlerinden okul hayatı boyunca eğitim-öğretim faaliyetlerinde yardımcı olmaktır.