Skip to main content

Tarihçe

Bölümümüz 1999 yılında Biyoloji Bölümü olarak açılmış ve aynı yıl Yüksek Lisans öğretimine başlamıştır. Biyoloji Bölümü, Üniversitemiz Senatosu’nun teşvik ve desteği ile, programını da revize ederek 2012 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü adını alması ile birlikte aynı yıl Lisans Programı da açılarak öğrenci kabulüne başlanmıştır. Yüksek Lisans Programı  "Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Programı" olarak halen devam etmektedir. Doktora Programı ise "Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora Programı" olarak 2013 yılında açılmıştır.